Czym jest prawo nieruchomości?

Nieruchomość to według definicji jeden z rodzajów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. Czym jest dokładnie i do jakich czynności prawnych się odnosi?

Pojęcie nieruchomości w polskim systemie prawnym dokładnie definiuje art. 46. § 1 kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności” (art. 46. § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst pierwotny: Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Czytaj dalej Czym jest prawo nieruchomości?